ජගුවර්

  • Black finish, polished faces, matted grey. Y Spoke forged alloy wheels

    කළු නිමාව, ඔප දැමූ මුහුණු, මැට් අළු. Y ස්පෝක් ව්‍යාජ ඇලෝයි වීල්

    ව්‍යාජ රෝද යනු ව්‍යාජ ලෙස නිපදවන රෝද වේ. මේ ආකාරයෙන් නිපදවන රෝදවලට අභ්‍යන්තර සිදුරු සහ ඉරිතැලීම් උපරිමයෙන් ඉවත් කළ හැකිය. තවද එය බොහෝ විට බහු ව්‍යාජ ස්වරූපයෙන් භාවිතා වන අතර එමඟින් විවිධ ද්‍රව්‍යමය දෝෂ ඉවත් කිරීම සහතික කළ හැකි අතර ද්‍රව්‍යයේ අභ්‍යන්තර ආතතිය වැඩි කරයි, සහ තද බව වඩා හොඳ වනු ඇත, එමඟින් බලපෑම් ප්‍රතිරෝධය සහ අධික වේගයෙන් කඳුළු ප්‍රතිරෝධය බෙහෙවින් වැඩි දියුණු කළ හැකිය. .