ලෑන්ඩ් රෝවර්

  • forged alloy wheels Blade wheels, diamond wheels, pinnacle wheels

    ව්‍යාජ මිශ්‍ර රෝද බ්ලේඩ් රෝද, දියමන්ති රෝද, පිනකල් රෝද

    ඇලුමිනියම් රෝද ව්‍යාජ ලෙස සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නම් අධි පීඩනය (බොහෝ විට ටොන් 10,000 පීඩනය) භාවිතා කර අංශක 500කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට රත් කරන ලද මිශ්‍ර ලෝහ කැබැල්ලක් රෝදයේ රළු කළලයකට (මූලාකෘතිය) තද කර බලවත් සීතල කැරකීමේ ක්‍රියාවලියකට භාජනය කිරීමයි. ඉන්පසු T6 තාප ප්‍රතිකාරය ඇතුළත් කරන්න, ඉන්පසු CNC විස්තර කැටයම් සමඟ ද්විතියික සැකසුම්.